Извънредно ОС

Извънредно Общо Събрание на акционерите 10/07/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно  общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 10.07.2019 г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

Syndicate content