2019

Протокол за непроведено Извънредно Общо събрание на акционерите - 10/07/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за непроведено Извънредно Общо събрание на акционерите на 10/07/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ. Подробности : виж приложенията.

Протокол за проведено Редовно Годишно ОСА на Фаворит Холд АД на 27.06.2019

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27/06/2019 година . Подробности относно провеждането и взетите решения : виж приложенията.

Извънредно Общо Събрание на акционерите 10/07/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно  общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 10.07.2019 г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

Общо събрание на акционерите- 11/06/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 11.06.2019 г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

Syndicate content