Финансови Отчети

Отчет за 2-ро Тримесечие на 2020 година

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 2-ро тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

Отчет за 1-во Тримесечие на 2020

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 1-во тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

Консолидиран Финансов Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година.
Виж приложените документи.

Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Отчет за 1-во Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за първо тримесечие на 2019 година

Syndicate content