2024

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/favhold/public_html/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display_page.inc on line 481.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 770.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 14.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/favhold/public_html/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/favhold/public_html/modules/views/views.module on line 843.

ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание на акционерите на 04.07 2024

ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание на акционерите на Фаворит Ход АД на 04.07 2024

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 19.06.2024

Фаворит Холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06 2024 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене”
АД, при следния дневен ред:
--1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

- определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Управителния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

Горичка Стоилова
Директор за връзки с инвеститорите
Фаворит Холд АД
Моб.тел.0888735930
e-mail: stoilova72@gmail.com
office@favhold.com

Syndicate content