2022

Годишен Финансов Отчет за 2022

Годишен Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2022 година. Виж приложените документи.

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2022 година

Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД . Виж приложенията.

Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

Финансов Отчет за 3-то Тримесечие на 2022 година

Финансов Отчет за 3-то Тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД . Виж приложенията.

Финансов Отчет за 2-ро Тримесечие на 2022 година

Финансов Отчет за 2-ро Тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД . Виж приложенията.

Syndicate content