2022

Протокол за проведено, редовно Общо събрание на Акционерите на 05.07.2022

На 5 юли 2022 г. в град София, кв. “Военна рампа”, бул. „История
славянобългарска” No 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, на основание чл. 223 от
Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се
проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София,
свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския
регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 19.05.2022 г.
- виж целия протокол в приложението

Протокол за непроведено ,редовно Общо събрание на Акционерите на 20.06.2022

Констативен протокол за непроведено редовно Общо събрание на акционерите на Фаворит Холд АД на 20 Юни 2022 година. Виж приложението.

Syndicate content