2021

Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2021

Годишен Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

Годишен Финансов Отчет за 2021

Годишен Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година

Междинен Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година . Виж приложенията.

Отчет за 2-ро Тримесечие на 2021 година

Междинен Отчет за 2-ро Тримесечие на 2021 година . Виж приложенията.

Syndicate content