2021

Общо събрание на акциеонрите на 06.07 2021

 Фаворит Холд АД уведомява акционерите си за провждане на ОСА на 06-07-2021г.

Констативен протокол от 21-06-2021 г.

Фаворит Холд АД уведомява акцинерите си, че поради липса на кворум не е проведено ОСА на 21-06-2021 г.Втората дата е насрочена за 06-07-2021 г. с поканата за свикване на настоящето ОСА , обявена в Агенция по вписванията - Търговски регистър на 17-05-2021 г.

Syndicate content