2019 година

Отчет за 4-то Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Отчет за 3-то Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за трето тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Консолидиран Финансов Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година.
Виж приложените документи.

Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Отчет за 1-во Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за първо тримесечие на 2019 година

Syndicate content