2019 година

Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година

Фаворит Холд АД публикува Годишен Консолидиран Финансов отчет на дружеството за 2019 година. За повече информация виж приложенията.

Уведомление във връзка с COVID-19 и публикуването на Консолидираните Финансовите отчети за 2019

Във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19 в световен мащаб и Закон за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., (Закона) ръководството на “Фаворит Холд” АД
информира Комисията за финансов надзор и обществеността, че възнамерява да
публикува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. в срок до
един месец от отмяната на извънредното положение, но не по-късно от срока, определен
в Закона. Причините за по-късното публикуване са свързани със създалата се
епидемиологична обстановка и затруднената работа с първични и други счетоводни документи.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 година

Фаворит Холд АД публикува Годишен Финансов отчет на дружеството за 2019 година. За повече информация виж приложенията.

Консолидиран Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2019

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за четвърто тримесечие на 2019 година.
Виж приложените документи.

Отчет за 4-то Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Отчет за 3-то Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за трето тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Консолидиран Финансов Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година.
Виж приложените документи.

Отчет за 2-ро Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за второ тримесечие на 2019 година. Виж приложените документи.

Отчет за 1-во Тримесечие на 2019

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за първо тримесечие на 2019 година

Syndicate content