Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_311222Konsolidiran.doc239.5 KB
20221231_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc306 KB
20221231_ConsFO_MSFO.xls131.5 KB
20221231_ConsFO_FSC.xls365 KB