Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_300922Konsolidiran.doc238.5 KB
20220930_ConsFO_FSC.xls365 KB
20220930_ConsFO_MSFO.xls131 KB
20220930_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc306 KB