Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 година

Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
20220630_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc314 KB
DOKLAD_UPR_300622Konsolidiran.doc241 KB
20220630_ConsFO_FH_FSC.xls671.5 KB
Vatrshna informacia-Reglament 596-2014-30-06-2022(1).doc53 KB
20220630_ConsFO_FH_FSC_MSFO.xls127 KB