Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2021 година

Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
300621.zip274.12 KB