Констативен протокол от 21-06-2021 г.

Фаворит Холд АД уведомява акцинерите си, че поради липса на кворум не е проведено ОСА на 21-06-2021 г.Втората дата е насрочена за 06-07-2021 г. с поканата за свикване на настоящето ОСА , обявена в Агенция по вписванията - Търговски регистър на 17-05-2021 г.

AttachmentSize
Kонстативен протокол 21062021.PDF688.38 KB