Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2021 година

Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

AttachmentSize
31032021.zip206.53 KB