Отчет за 1-во Тримесечие на 2020

Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 1-во тримесечие на 2020 година. Виж приложените документи.

AttachmentSize
дейност 3132020.doc205.5 KB
FO_20200331_MSFO_BEL.doc340.5 KB
FO_20200331_MSFO.xls127 KB
FO_20200331_KFN.xls397.5 KB