Консолидиран Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2019

Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за четвърто тримесечие на 2019 година.
Виж приложените документи.

AttachmentSize
DOKLAD31122019Konsolidiran.doc209.5 KB
20191231_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc316.5 KB
20191231_ConsFO_MSFO (2).xls136.5 KB
20191231_ConsFO_KFN (2).xls359 KB