Общо събрание на акционерите- 11/06/2019, 11:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 11.06.2019 г. в 11 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

AttachmentSize
protokol US10042018Svikvane na OSA.pdf957.69 KB
pokana OSA 2019.pdf1.4 MB
OSA2019MATERIALI ZA SAITA.pdf3.25 MB
ODDVI2018.pdf432.62 KB
obiavaTROSA2019VPISVANE.pdf53.63 KB
GFOMSFO2018.PDF5.25 MB
GDD2018FavoritHoldPLast.doc753.5 KB
dokladodit2018.PDF2.72 MB
dokl_prilpolitika_vaznagr_FH_2018.doc123 KB
2018_GFO_FIN_OTCHET_MSFO_OK.doc852 KB
2018_DOKLAD_ОК_Favorit_za 2018_25.04.2019.pdf4.07 MB
KFOMSFO2018.PDF2.22 MB
KDDoklaUS2018.doc998 KB
DokladoditKFO2018.PDF3.28 MB
DeklOditorKFO2018.PDF535.01 KB
2018_ConsGFO_OBES_BEL.doc741.5 KB