Протокол за проведено Извънредно ОСА на Фаворит Холд АД на 28.03.2019

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 28/03/2019 година . Подробности относно провеждането и взетите решения : виж приложенията.

AttachmentSize
Protokol OSA 2019- izvanredno.pdf1.27 MB
28032019(1).jpg407.8 KB