Годишен Финансов отчет за 2018 година на Фаворит Холд АД

Фаворит Холд АД обявява Годишен Финансов Отчет за 2018 година. За повече информация виж приложените файлове.

AttachmentSize
GFOMSFO2018.PDF5.25 MB
dokladodit2018.PDF2.72 MB
2018_GFO_FIN_OTCHET_MSFO_OK.doc852 KB
2018_GFO_FIN_OTCHET_KFN.xls751 KB
dokl_prilpolitika_vaznagr_FH_2018.doc123 KB
GDD2018FavoritHoldPLast.doc753.5 KB
PDKUG2019.doc81.5 KB
DokladoditKFO2018.PDF3.28 MB
KFOMSFO2018.PDF2.22 MB
KDDoklaUS2018.doc998 KB
2018_ConsGFO_KFN.xls670 KB
2018_ConsGFO_OBES_BEL.doc741.5 KB