Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 14/02/2018

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 14/02/2018 година /втора дата/ . Подробности относно провеждането и взетите решения : виж приложенията.

AttachmentSize
PROTOKOLOSA14022018.PDF2.71 MB
SPISAKAKCIONERI.PDF317.28 KB