Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 30/05/2017

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 30/05/2017 година. Подробности относно провеждането и взетите решения :

AttachmentSize
PROTOKOLOSA30052017.pdf1.16 MB
StatutOK.pdf859.37 KB