Общо събрание на акционерите- 13/06/2017, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 13.06.2017 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД
Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

AttachmentSize
FH_Pokana OSA.PDF610.12 KB
FH_Protokol svikvane OSA.PDF1.27 MB
DokladPV2016.PDF926.5 KB
DokladOK2016.PDF647.5 KB
DokladDVI2016.PDF751.52 KB
Deklotglica.PDF735.08 KB
FIN_OTCHET_2016_KFN.xls714.5 KB
GDD2016FavoritHold.doc645 KB
GFOZAVERKA.PDF702.61 KB
infopr112016.doc56 KB
KDD2016.doc822 KB
KGFO2016_KFN.xls698 KB
OSA 2017_Materiali za saita2.doc91 KB
PDKUG2017.doc37.5 KB
PSKGFO2016.doc707 KB
PublpokanaOSA13062017.PDF137.74 KB
signed_Deklotglica.PDF754.67 KB
signed_FavHold_Deklaracia.PDF85.95 KB
signed_GFOZAVERKA.PDF722.21 KB
signed_KGFOMSS2016.PDF686.31 KB
signed_ODITDOKL_DEKLODITOR.PDF1.2 MB
signed_ODITDOKLKGFO2016.PDF920.82 KB
SPiSvedenia.doc869 KB