Общо събрание на акционерите- 11/06/2013, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 11.06.2013 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012г.;предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.;
7. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството; предложение за решение: ОСА приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;
9. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2013 г.
Виж повече информация в приложените файлове:
 

Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc

US_5-2013 ок.doc

 
 

PROTOKOL_US.PDF

Publikuvana_pokana_TR.pdf

protokol US-26042012--Svikvane na OSA 2012.doc

signed_GFO2012_FORMI_ZAVER.PDF

 
 

US_4-2013 ок.doc

signed_KGFO_2012_zaverenoditor.PDF

Doklad_oditen_Komitet2012.PDF

US_8-2013 ок.doc

Kons_doklad_deinost2012.PDF

pokana OSA 2013.doc

US_6-2013 ок.doc

US_2-2013 ок.doc

Obrazets na palnomoshtno.doc

Politika_vuznagrajdeniq.PDF

Informacia po 223a TZ.doc

US_3-2013 ок.doc

POKANA_2013.PDF

DEKL_chl13.PDF

US_1-2013 ok.doc

US_9-2013 ок.doc

Doklad_Oditor_GFO2012.PDF

Otchet_Direktor_vruzka_investitori.PDF

Doklad_deinost_2012.PDF

Doklad_Oditor_KonzGFO2012.PDF

US_7-2013 ок.doc

 
-->