ПРОТОКОЛ от Общо събрание на акционерите- 15/06/2012, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

ФАВОРИТ ХОЛД АД, УВЕДОМЯВА ИВЕСТИТОРИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЧЕ НАСРОЧЕНОТО ЗА 15/06/2012 ГОДИНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ВТОРА ДАТА - 03 ЮЛИ 2012 ГОДИНА ОТ 14 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.