Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 година

Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_311223Konsolidiran.doc254.5 KB
20231231_ConsFO_FH_MSFO_Pojasn_bel.doc331.5 KB
20231231_ConsFO_FH_MSFO.xls127 KB
20231231_ConsFO_FH_FSC.xls323.5 KB