Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 година

Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_300923Konsolidiran.doc273 KB
20230930_ConsFO_FH_MSFO_Pojasn_bel.doc336 KB
20230930_ConsFO_FH_FSC.xls365 KB
20230930_ConsFO_FH_MSFO.xls127 KB