Протокол за проведено ОСА на Фаворит Холд АД на 24/06/2011

Фаворит холд АД уведомява акционерите и инвеститорите за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /второ заседание/ на 24/06/2011 година. Подробности относно провеждането и взетите решения можете да видите в съставеният протокол:
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРОНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 24/06/2011