Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2023 година

Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

AttachmentSize
DOKLAD_UPR_300623Konsolidiran.doc273 KB
20230630_ConsFO_MSFO_Pojasn_bel.doc326.5 KB
20230630_ConsFO_FH_FSC.xls671 KB
20230630_ConsFO_FH_FSC_MSFO.xls127 KB