Общо събрание на акционерите- 08/06/2011, 16:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Надзорният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 във връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 08.06.2011 г. в 16 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
 
1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2011 г
Целия текст на поканата - в приложените материали за ОС
Материали за общото събрание:

AttachmentSize
signed_POKANA_OSA_08062011.PDF877.71 KB
US_1-2011 ok.doc34 KB
US_2-2011 ок.doc34 KB
US_3-2011 ок.doc33.5 KB
US_4-2011 ок.doc33.5 KB
US_5-2011 ок.doc33 KB
US_6-2011 ок.doc33 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc36.5 KB
signed_GFO2010-FORMI-ZAVER.PDF803.02 KB
signed_GFO2010-DOKLAD-ODITOR.PDF428.61 KB
Dokladdeinost2010.doc144 KB
InfoFH2010pr11.doc65.5 KB
Informacia po 223a TZ.doc32.5 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc56 KB
Oditen_komitet2010.doc61 KB
PRIL_GFO_2010.doc506 KB
FIN_OTCHET_2010.xls255 KB
deklarGFO2010.doc42.5 KB
PDKUG2011.doc52 KB
Otchet2010DVI.doc47.5 KB
signed_PROTOKOL_NS_11042011.PDF1.38 MB