• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/favhold/public_html/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_display_page.inc on line 481.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/favhold/public_html/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • ПРОТОКОЛ за непроведено Общо събрание на акционерите на 19.06

  Констативен ПРОТОКОЛ за непроведено Общо събрание на акционерите на Фаворит Холд АД на 19.06 2024. Виж приложението.

 • Консолидиран финансов отчет към 31.03 2024 година

  Консолидиран финансов отчет на ФАВОРИТ ХОЛД АД към 31.03 2024 година

 • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 19.06.2024

  Фаворит Холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06 2024 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене”
  АД, при следния дневен ред:
  --1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.;

  2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

  3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

  4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

  5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

  6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

  7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

  8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.

  9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

  - определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

  - определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Управителния съвет;

  - определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

  Горичка Стоилова
  Директор за връзки с инвеститорите
  Фаворит Холд АД
  Моб.тел.0888735930
  e-mail: stoilova72@gmail.com
  office@favhold.com

 • Финансов отчет за 1-во тримесечие на 2024 година

  Финансов отчет за 1-во тримесечие на 2024 година на Фаворит Холд АД

 • ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

  Годишен консолидиран финансов отчет на Фаворит Холд АД за 2023 година. Виж приложението:

 • ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Фаворит Холд АД за 2023 ГОДИНА. Виж приложението

 • Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 година

  Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

 • Финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 година

  Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2023 година на ФАВОРИТ ХОЛД АД. Виж прироженията

 • Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 година

  Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

 • Финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 година

  Финансов Отчет за 3-то Тримесечие на 2023 година на ФАВОРИТ ХОЛД АД. Виж прироженията